1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych powyżej będzie Liberty Motors S. A. z siedzibą przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 000037004, NIP 7240002522, REGON 000036452. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w niniejszym formularzu oraz w celu wynikającym z ewentualnej dalszej korespondencji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez wskazany w niniejszej zgodzie podmiot w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, monitorowania jakości usług i prowadzenia badań satysfakcji klienta. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również sprzeciwu.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Liberty Motors S. A. z siedzibą w Łodzi podanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, monitorowania jakości usług, prowadzenia badań satysfakcji klienta.
  3. Oświadczam również, że zgoda udzielona na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolna, a po ich udostępnieniu przysługuje mi prawo wglądu w udostępnione dane, poprawiania ich oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych.
  4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Liberty Motors S. A. i otrzymywanie od wskazanej Spółki informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. Dz. U. nr 144, poz.1204 z późn. zm. o świadczeniu usług drogą telefoniczną.
  5. Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich jak telefon oraz automatycznych systemów wywołujących przez Liberty Motors S. A. z siedzibą w Łodzi dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Dz. U. nr 171 poz. 1800 Prawo Telekomunikacyjne.